DANH MỤC

Tài liệu cân điện tử

 1. Tài liệu cân điện tử LS 015
  Cách lắp giấy cân điện tử LS 015
  Cách chỉnh IP cân điện tử LS 015
  – Cách chỉnh thời gian cân điện tử LS 015
  – Cách tạo sản phẩm mới trên cân điện tử LS 015
  – Cách sửa giá trên cân điện tử LS 015
 2.  Tài liệu cân điện tử UTE UPA Q 30kg
  – Cách sử dụng cân điện tử UTE UPA Q 30kg
  – Cách kết nối phần mềm cân điện tử UTE UPA Q 30kg với phần mềm kiot việt
  – Cách hiệu chỉnh cân điện tử UTE UPA Q 30kg